Vieringen

Kerkdienst

Op zondagmorgen is er (bijna) altijd om 10.00 uur een kerkdienst in de Dorpskerk. 
Op de homepage/rechtsboven staan altijd de komende kerkdiensten met locaties erbij vermeld.
De orde van dienst staat vermeld op de Zondagsbrief die bij de ingang van de kerk wordt aangereikt en ook te vinden op de site. Op de Zondagsbrief wordt ook de dienst(en) voor de komende zondag vermeld. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een oppasdienst en voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er kinderdienst gehouden.

Tweemaal per maand zijn er avonddiensten, om 19.00 uur, in de sfeervolle monumentale Dorpskerk. Elk met een eigen karakter.
Op de eerste zondag van de maand is er een meditatieve dienst, die de ene keer in het teken staat van een Psalm, de andere keer is het een dienst volgens de traditie van Taizé.
De derde zondag van de maand wordt er een zangdienst of een muzikale dienst gehouden.

Doop

De doop is het teken van Gods belofte van trouw. Het doopvont bevindt zich net als het avondmaalstel in het liturgische centrum. Onze gemeente staat in de traditie van de kinderdoop, maar ook volwassenen kunnen gedoopt worden. De doopsbediening vindt plaats temidden van de gemeente op zondagmorgen tijdens de eredienst. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren.

Na de geboorte van een kind is het een goed gebruik dat ook de kerkelijke gemeente in de vreugde deelt. Dat gebeurt na berichtgeving aan de wijkpredikant en het Kerkelijk Bureau. Vanuit de gemeente wordt de geboorte vermeld op de Zondagsbrief en in het kerkblad Op Weg.

Als de wens er is om het kind te laten dopen, wordt er contact opgenomen met de wijkpredikant. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek, eventueel met andere doopouders. Daarin gaat het om de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken bij de doop. 

In de dienst, waarin de doop wordt bediend, wordt van de bezoekers verwacht dat zij zich houden aan de omgangsvormen van onze gemeente. Foto’s worden gemaakt door onze vaste kerkfotograaf, die vervolgens de foto’s op usb stick aanlevert of rechtstreeks aan de doopouders toestuurt. Het zelf foto’s maken of laten maken is dus overbodig.

Naast de doopkaart en de doopkaars krijgen de doopouders een doopschelp met daarop de naam van de dopeling en de datum. Deze schelp wordt na de dienst op het bord in de Dorpskerk opgehangen. Aan het eind van het kerkelijk jaar (november) worden de doopouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij ze de doopschelp mee naar huis krijgen.

Avondmaal

Een aantal keren per jaar wordt er in onze kerken het Heilig Avondmaal gevierd. Voor wie aan huis gebonden is bestaat er de mogelijkheid om thuis het sacrament te ontvangen. In dat geval kunt u concact opnemen met de wijkpredikant.

Iedereen die in geloof wil deelnemen is van harte welkom. Ook kinderen kunnen onder verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers meedoen. Ter voorbereiding zijn er enkele avondmaallessen voor kinderen. Voor hen, en voor volwassenen die geen alcohol willen, is er naast de beker met wijn ook druivensap.

In de ochtenddiensten wordt het Avondmaal gevierd op de lopende wijze. Iedereen wordt uitgenodigd om aan te gaan en ontvangt voorin in de kerk brood en wijn. Voor wie dat niet wil of kan is er gelegenheid om het Avondmaal zittend te vieren. Brood en wijn wordt dan aan elkaar doorgegeven. Vraag daarvoor bij binnenkomst aan een dienstdoende diaken waar u plaats kunt nemen.

Huwelijk

Voor wie besloten hebben om te gaan trouwen, is er de mogelijkheid om hun huwelijk te bevestigen in een kerkdienst. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de wijkpredikant. In overleg wordt vervolgens bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Is er besloten om in de kerk te trouwen dan kan de datum worden vastgesteld. Dit kan op dezelfde dag als het burgerlijk huwelijk of er na. In overleg met de koster wordt het kerkgebouw gereserveerd. Vaak wordt ook een afspraak gemaakt om de praktische gang van zaken door te praten (organist, bloemen, financiën e.a.).

De voorbereiding van de kerkdienst gebeurt in samenspraak met de betrokken predikant. Bij het rondsturen van de trouwkaarten is het goed om de volgende adressen in ieder geval niet te vergeten:

 • Kerkelijk Bureau
 • Koster
 • Predikant
 • Ouderling

Tijdens de zondagse kerkdienst voorafgaande aan de huwelijksdag wordt het voorgenomen huwelijk medegedeeld.

Huwelijksdiensten in de Dorpskerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl   (alleen audio).

De kerk beschikt daarnaast ook over apparatuur om het volgen van een huwelijksdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.

Uitvaart

In veel gevallen is er bij overlijden al eerder sprake van pastorale begeleiding door de wijkpredikant. Tijdens ziekte, thuis of in het ziekenhuis, is er persoonlijk contact van de pastor met de patiënt en zijn omgeving (familie, vrienden, buren). Soms is dat niet het geval en dan kunnen achterblijvers snel na het overlijden contact opnemen met de (wijk)predikant. 

Het is behulpzaam als mensen al tijdens hun leven schriftelijk of mondeling aangeven wat ze belangrijk vinden bij hun uitvaart. Denk hierbij aan begrafenis of crematie, wel of geen kerkelijke bijeenkomst, waar en hoe. Met die wensen kunnen de achterblijvers rekening houden in gesprek met de uitvaartleider. Deze zal in overleg met predikant tot de vaststelling van datum en tijd van de uitvaart besluiten.

Uitvaartdiensten in de Dorpskerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl  (alleen audio).

De kerk beschikt daarnaast ook over apparatuur om het volgen van een uitvaartdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.

Klik hiier voor de volgende documenten:

Kerkwebradio en livestream/videouitzendingen

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn of om een andere redenen de kerk niet meer bezoeken bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via een video uitzending of via het oudere bestaande systeem, de Kerkwebradio, te volgen. De Kerkwebradio is voor alle kerken in Sassenheim te gebruiken.

 • Internet
  Wilt u via een PC, smart TV of computer luisteren, of kijken via de livestream, dan heeft u een internetaansluiting nodig. Aan deze mogelijkheid zijn geen (extra) kosten verbonden.
  Klik op de website of app van de Kerkomroep Nederland om te luisteren of op de site van de PGSassenheim en klik verder in de linker kolom op video kerkdienst. Via YouTube kunt u de kerkdienst dan zien en beluisteren.
 • Mobiel
  Wilt u via smartphone of tablet luisteren, gebruik dan de app Kerkomroep. Of via de website van de PGSassenheim en klik verder in de linker kolom op video kerkdienst.
 • Kerkwebradio
  Tegen een maandelijkse vergoeding van € 7,50 krijgen de gebruikers het kastje van de Kerkwebradio beschikbaar en die wordt dan aangesloten op de telefoonaansluiting of een internetaansluiting. Via het kastje kan geluisterd worden. Aan de rechterkant zijn de laatste drie diensten van de PGS te beluisteren. Het op zondag live alleen beluisteren kan dus alleen via de website van Kerkomroep Nederland.

Zij die van de Kerkwebradio gebruik willen maken kunnen daarvoor contact opnemen met ondergetekenden of een aanvraag doen bij het College van Diakenen.
De gebruikers van een Kerkwebradio krijgen na installatie van het kastje een bruikleenovereenkomst voor ontvangst en enkele nadere bepalingen over gebruik, gebruiksperiode en financiële bijdrage.

Installatie Kerkwebkastjes en storingen en onderhoud:

Jaap van Leeuwen, Bevrijdingshove 6, (telefoon 06-53799193) jaap@vanleeuwenmail.nl

Vragen over de livestream/video uitzendingen:

Jaap Kruik, telefoon 06-38371288, jaapkruik@ziggo.nl

Financiële en gebruikers administratie:

Jan Mosselaar (telefoon 0252-232718) diaconie.pgs@gmail.com

Algehele coördinatie: 

Willem Mantel, Hoofdstraat 50 (telefoon 06-53147642)

 

terug