Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster


NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten als onderstaande. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met ds Koster:  070 4065871  of  m.koster@kpnplanet.nl

Berichten van Wel & Wee zijn in principe tot stand gekomen in direct contact met de betrokkene(n) of naaste familie. Zijzelf of anderen kunnen ds Koster op het 'wel' of 'wee' geattendeerd hebben waarna ds Koster hier contact over zoekt. In het contact wordt dan afgestemd of een vermelding gewenst is op deze pagina van de website van onze Protestantse Gemeente Sassenheim.

Meeleven

19 juni - Sinds vorige week, na onderzoek en behandeling in het LUMC, verblijft mw Nelie van der Molen-Tukker in zorginstelling Van Wijckerslooth om extra zorg en ondersteuning te ontvangen. Zij heeft momenteel ook veel rust nodig. Haar post- en bezoekadres is: afdeling Balans kamer 114, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. Wilt u haar bezoeken dan kunt u dat het beste even overleggen met haar man. Beiden zijn blij met het vele meeleven.

4 juni - Momenteel kan mw Greet Broekstra-Polderman zich weinig beweging veroorloven waardoor ze veel aan huis gebonden is.

24 mei  -  dhr Kees van der Zwart verblijft sinds woensdag 22 mei opnieuw in zorginstelling Van Wijckerslooth. Naar verwachting zal hij daar voor langere tijd verblijven om te revalideren. Zijn post- en bezoekadres is: afdeling Kracht kamer 11, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.

terug