Contactpersonen

Kerken

Dorpskerk
, Hoofdstraat 217, 2171BC Sassenheim
06 15641535
Julianakerk, Julianalaan 6, 2171CZ Sassenheim
0252-211884 / 06 15641535

Predikanten

ds. Martin Koster, Ambulant predikant voor pastorale hulp
070-4065871
m.koster@kpnplanet.nlds. Marius van Duijn, Interim predikant voor verhuizing
06-39768140
m.v.duijn@ziggo.nl


Autodienst
Voor diegenen die zondags naar de kerk en weer thuis gebracht willen worden:
Aaanmelden voor vrijdag 18.00 uur, 0252-785389

Bloemendienst
Ineke Reijerkerk
0252-216086

Gebedsgroep
gebedsgroep.pgs@gmail.com

Kerkenraad
Kees de Jong, voorzitter
0252-215883
dejongc@ziggo.nl

Arie Dwarswaard, scriba, Klaprooshof 8, 2215CM Voorhout
0252-233466
scriba@pgsassenheim.nl

Diaconie
Jaap de Ruijter, voorzitter
0252-210289
diaconie@pgsassenheim.nl

Jan Mosselaar, administratie
0252-232718
diaconie.pgs@gmail.com

Beheer
College van Kerkrentmeesters

p/a Julianalaan 6, 2171CZ Sassenheim

Lianne Brugman, voorzitter
0252-212034
voorzitter-cvk@pgsassenheim.nl 

Ria Doolaard, secretaris
0252-232950
secretaris-cvk@pgsassenheim.nl 

Charles de Borst, collectemunten
0252-210273
collectemunten@pgsassenheim.nl

Henk Brouwer, actie Kerkbalans
06-49744256
kerkbalans@pgsassenheim.nl

Theo Zandbergen, Kerkelijk Bureau
0252-216454 (privé)
kerkelijkbureau@pgsassenheim.nl

Beheer Julianakerk
0252-211884 / 0615641535
reservering@pgsassenheim.nl
 

Beheer Dorpskerk
06 15641535
reservering@pgsassenheim.nlJeugd
Jongerenraad

Linda Meijer-Koning, voorzitter en jeugdouderling
06-51008878
linda_meijer85@hotmail.com

Daan Kruik, secretaris
06-13759669
daankruik@gmail.com

Jaap Betting, jeugdouderling
06-83554441
jnobetting@hotmail.com

Pastoraatsgroepen

Pastoraatsgroep 50-67  e-mail: pgsgroep5065@gmail.com of
bel Anda Dijkstra, tel:06-12664507

Pastoraatsgroep 67-80 email pgs67plus@gmail.com of
bel Gerry van Prooijen tel. 0252 - 221960

Pastoraatsgroep 80+ email: pgsgroep80plus@gmail.com of
bel Heleen Kersten, tel. 0252-216903

Pastoraal Fonds

Rob Gerrits
06-17250160
pastoraalfonds@gmail.com

Kringloopwinkel Op Dreef

Vorming & Toerusting

Tineke Braam-Luijk
0252-215847
tineke.braam@hetnet.nl

Website

Willem de Lange, redactie
0252-216471
redactie@pgsassenheim.nl

Op weg

Arja Meijer, redactie
0252-231698
opweg@pgsassenheim.nl

Theo Zandbergen, bezorging
0252-216454
kerkelijkbureau@pgsassenheim.nl

Zondagsbrief

Kopij en aanvraag digitaal abonnement
zondagsbrief@pgsassenheim.nl 

** Voor overige contactinformatie download de app op telefoon of tablet.
terug

Agenda

Julianakerk (ds. M. Koster)

zo 25 feb 2024 om 10.00 uur

Julianakerk (dhr. M. de Ridder)

zo 03 mrt 2024 om 10.00 uur

Zondagsbrief / Op weg


Collecte


Live Stream Kerkdienst


Zaalverhuur


Veilige Kerk