Contactpersonen

Kerken

Dorpskerk
, Hoofdstraat 217, 2171BC Sassenheim
06 15641535
Julianakerk, Julianalaan 6, 2171CZ Sassenheim
06 15641535

Predikanten

ds. Martin Koster, Ambulant predikant voor pastorale hulp
070-4065871
m.koster@kpnplanet.nlds. Marius van Duijn, Interim predikant voor verhuizing
06-39768140
m.v.duijn@ziggo.nl


Autodienst
Voor diegenen die zondags naar de kerk en weer thuis gebracht willen worden:
Aaanmelden voor vrijdag 18.00 uur, 0252-785389

Bloemendienst
Ineke Reijerkerk
0252-216086

Gebedsgroep
gebedsgroep.pgs@gmail.com

Kerkenraad
Kees de Jong, voorzitter
0252-215883
dejongc@ziggo.nl

Arie Dwarswaard, scriba, Klaprooshof 8, 2215CM Voorhout
0252-233466
scriba@pgsassenheim.nl

Diaconie
Jaap de Ruijter, voorzitter
0252-210289
diaconie@pgsassenheim.nl

Jan Mosselaar, administratie
0252-232718
diaconie.pgs@gmail.com

Beheer
College van Kerkrentmeesters

p/a Westerstraat 8a, 2171 CH Sassenheim

Lianne Brugman, voorzitter
0252-212034
voorzitter-cvk@pgsassenheim.nl 

Ria Doolaard, secretaris
0252-232950
secretaris-cvk@pgsassenheim.nl 

Charles de Borst, collectemunten
0252-210273
collectemunten@pgsassenheim.nl

Henk Brouwer, actie Kerkbalans
06-49744256
kerkbalans@pgsassenheim.nl

Theo Zandbergen, Kerkelijk Bureau
0252-216454 (privé)
kerkelijkbureau@pgsassenheim.nl

Beheer Julianakerk
06 15641535
reservering@pgsassenheim.nl
 

Beheer Dorpskerk
06 15641535
reservering@pgsassenheim.nlJeugd
Jongerenraad

Linda Meijer-Koning, voorzitter en jeugdouderling
06-51008878
linda_meijer85@hotmail.com

Daan Kruik, secretaris
06-13759669
daankruik@gmail.com

Jaap Betting, jeugdouderling
06-83554441
jnobetting@hotmail.com

Pastoraatsgroepen

Pastoraatsgroep 50-67  e-mail: pgsgroep5065@gmail.com of
bel Anda Dijkstra, tel:06-12664507

Pastoraatsgroep 67-80 email pgs67plus@gmail.com of
bel Gerry van Prooijen tel. 0252 - 221960

Pastoraatsgroep 80+ email: pgsgroep80plus@gmail.com of
bel Heleen Kersten, tel. 0252-216903

Pastoraal Fonds

Rob Gerrits
06-17250160
pastoraalfonds@gmail.com

Kringloopwinkel Op Dreef

Vorming & Toerusting

Tineke Braam-Luijk
0252-215847
tineke.braam@hetnet.nl

Website

Willem de Lange, redactie
0252-216471
redactie@pgsassenheim.nl

Op weg

Arja Meijer, redactie
0252-231698
opweg@pgsassenheim.nl

Theo Zandbergen, bezorging
0252-216454
kerkelijkbureau@pgsassenheim.nl

Zondagsbrief

Kopij en aanvraag digitaal abonnement
zondagsbrief@pgsassenheim.nl 

** Voor overige contactinformatie download de app op telefoon of tablet.
terug