Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster

contactgegevens ds Koster: 070 4065871   m.koster@kpnplanet.nl 

NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met ds Koster.

Meeleven
25 november  -  Mw Nel Jongbloed - van Klaveren (Jan van Brabantweg 439, 2171 HC) moet momenteel veel het bed houden. Een kaartje zal haar goed doen.
25 november - Afgelopen donderdag is na een aantal weken revalidatie in Leiden dhr Jaap Uittenbogaard weer thuisgekomen.

 

terug