Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster


NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten als onderstaande. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met ds Koster:  070 4065871  of  m.koster@kpnplanet.nl

Berichten van Wel & Wee zijn in principe tot stand gekomen in direct contact met de betrokkene(n) of naaste familie. Zijzelf of anderen kunnen ds Koster op het 'wel' of 'wee' geattendeerd hebben waarna ds Koster hier contact over zoekt. In het contact wordt dan afgestemd of een vermelding gewenst is op deze pagina van de website van onze Protestantse Gemeente Sassenheim.

Bericht van overlijden
Op donderdag 11 juli 2024 is overleden in de leeftijd 89 jaar Cornelia van der Voet - Kuijt, sinds 1980 weduwe van Meindert van der Voet. Corrie woonde in de Bernardus. De samenkomst op de dag van uitvaart, woensdag 17 juli, is om 10.30 uur in de aula van Crematorium Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62, Lisse. Ieder die geraakt is door haar overlijden van harte sterkte gewenst.

Bericht van overlijden
Zondag 7 juli 2024 is overleden in de leeftijd van 87 jaar Maria Borsje-Eichhorn, echtgenote van Ami Borsje. Ria woonde vele jaren met haar man in Sassenheim, het laatst in de Sassemerhof. In februari 2023 verhuisden zij naar Gastenhuis Warmond, afd. 't Joppe, Herenweg 50,  2361 ES Warmond. De uitvaart op maandag 15 juli zal plaatsvinden in besloten kring. Ieder die geraakt is door haar overlijden van harte sterkte gewenst.

Meeleven
28 juni - Gisteren is mw Nely van der Molen-Tukker na extra zorg in Van Wijckerslooth en verblijf in het LUMC weer thuisgekomen. Zij en haar man bedanken iedereen voor de vele blijken van meeleven.

4 juni - Momenteel kan mw Greet Broekstra-Polderman zich weinig beweging veroorloven waardoor ze veel aan huis gebonden is.

24 mei  -  dhr Kees van der Zwart verblijft sinds woensdag 22 mei opnieuw in zorginstelling Van Wijckerslooth. Naar verwachting zal hij daar voor langere tijd verblijven om te revalideren. Zijn post- en bezoekadres is: afdeling Kracht kamer 11, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.

terug