Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster

 
NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten als onderstaande. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met Martin Koster, 070 4065871 of m.koster@kpnplanet.nl
Berichten van Wel & Wee zijn in principe tot stand gekomen in direct contact met de betrokkenen. Zijzelf of anderen kunnen ds Koster op het 'wel' of 'wee' geattendeerd hebben waarna ds Koster hier contact over zoekt. In het contact wordt dan afgestemd of een vermelding gewenst is op deze pagina van de website van onze Protestantse Gemeente Sassenheim.


Bericht van overlijden
Op vrijdag 12 april 2024 is overleden in de leeftijd van 95 jaar Wichert Stoffer, wonende in de Bernardus. A.s. donderdag 18 april om 11.00 is de Samenkomst in de Dorpskerk voorafgaand aan de begrafenis op de naastgelegen begraafplaats. Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren in het nabijgelegen uitvaartcentrum. Ieder die geraakt is door zijn overlijden van harte sterkte gewenst.

Meeleven
9 april  -  dhr Kees van der Zwart verblijft sinds kort voor enkele maanden in Van Wijckerslooth voor revalidatie. Zijn contactgegevens tbv post of bezoek zijn: Marente Revalidatie kamer 29, Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. 
 

terug