Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster


NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten als onderstaande. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met ds Koster:  070 4065871  of  m.koster@kpnplanet.nl

Berichten van Wel & Wee zijn in principe tot stand gekomen in direct contact met de betrokkene(n) of naaste familie. Zijzelf of anderen kunnen ds Koster op het 'wel' of 'wee' geattendeerd hebben waarna ds Koster hier contact over zoekt. In het contact wordt dan afgestemd of een vermelding gewenst is op deze pagina van de website van onze Protestantse Gemeente Sassenheim.

Meeleven
17 mei  -  dhr Kees van der Zwart heeft gisteren opnieuw een operatie ondergaan. Nader bericht over zijn adres volgt.
 

terug