29 dec 2023

V&T Samen Bijbellezen - 8 januari

Veel bekende verhalen uit de bijbel denken we te kennen, maar kennen we ze ook echt?
Waar verwijzen de beelden naar die worden gebruikt en welke betekenis krijgt het verhaal daarmee? Dat geldt ook voor het Pinksterverhaal uit Handelingen 2.

Pastor Hans van Wijk wil door samen te lezen, ontdekken wat dit verhaal uit Handelingen ons vertellen wil en wat krijgen we dan mee aan ‘blijde boodschap’?

De avond wordt gehouden op maandag 8 januari a.s. in de aula van de fam. Vliem, aanvang 20 uur.
 
terug