29 feb 2024

Tijdslijn "van Julianakerk naar Dorpskerk"

In bijgaande tijdslijn is aangegeven wanneer en (globaal) welke activiteiten zich gaan afspelen in de komende weken om de overgang van Julianakerk naar Dorpskerk en Het Venster te realiseren.

Vanaf 21 april hopen we in de Dorpskerk en Het Venster te 'huizen' en zoals bekend is er bij elke verhuizing veel werk te verzetten. Vanuit kerkenraad en beheer ook hier een oproep voor helpende handen. Kleine taken, grotere taken ... voor ieder die kan/wil helpen is er wel wat passends!

Voor hulpaanbod en bij vragen kunt u zich richten tot Cees Faber en/of Hans Ruijgrok via reservering@pgsassenheim.nl.
Meer informatie volgt in de komende tijd via kerkapp en website,
 

• Week van 11 maart:   Oplevering van Het Venster en start werkzaamheden verdere  
                                   inrichting (o.a. vaste kasten drukkerij en andere    
                                   aftimmerwerkzaamheden).  
• Zondag 17 maart:         Onder voorbehoud: Kijkmoment in Het Venster voor alle     
                                   gemeenteleden na ochtenddienst. Details worden via  
                                   kerkapp/website bekend gemaakt.  
• Week van 25 maart:   Met alle kerkgeledingen in Het Venster bespreken wat er  
                                   verhuisd moet worden e.d.  
• Zondag 31 maart:         Paasontbijt en eredienst in Julianakerk. Koffiedrinken na  
                                   ochtenddienst.  
• Dinsdag 2 t/m                Schoonmaken van Het Venster. Wie komt helpen? Opgeven kan  
        zaterdag 6 april:          via de kerkapp!                               
• Zondag 7 april:              Eredienst in Julianakerk. Koffiedrinken na ochtenddienst.  
• Maandag 8 t/m     Verhuizen van Julianakerk naar Dorpskerk / Het Venster en
       zaterdag 13 april:     inrichting Het Venster.
• Zondag 14 april:     Laatste eredienst in Julianakerk. Voorganger: o.a. Marius van
                            Duijn. Koffiedrinken na ochtenddienst.
• Zondag 21 april:     Eredienst (ochtend) in Dorpskerk. Voorganger: Martin Koster.
                            Oppas- en kinderdienst in Het Venster. Nog geen tweede
                            orgel/beamers/stoelen, mogelijk wel stream (tijdelijke oplossing).
                            Koffie met taart in Het Venster na ochtenddienst voor
                            gemeenteleden PGS.
• Half mei:                 Officiële opening voor PGS en genodigden met aansluitend  
                            Open Huis van Het Venster

 
De algehele coördinatie ligt bij de beheerders Cees Faber en Hans Ruijgrok. Ook voor vragen over o.a. locatie activiteiten in april, kunt u terecht bij de beheerders (reservering@pgsassenheim.nl).  
Het besluit over aanschaf van de techniek voor beam/stream, stoelen en tweede orgel in Dorpskerk alsmede schermen/geluidsapparatuur/camera’s in Het Venster wordt genomen na oplevering van Het Venster en afhankelijk van omgevingsvergunning voor Dorpskerk.  
 

terug