Samenwerking

In Sassenheim hebben de lokale, christelijke kerken onderling een zeer goede verhouding. Zo is er overleg van de voorgangers in het zogenaamde Pastoresconvent en waar nodig werken de kerken samen.

Commissie Vorming en Toerusting
Deze commissie zorgt voor het jaarlijkse programma in samenwerking met de Kerken in Warmond.

Diaconaal Platform
Start en onderhoudt de diaconale taken in Sassenheim en omstreken (Inloophuis, kerk en psychiatrie, kerst- en paasattenties, advisering enz) en houdt zich bezig met maatschappelijke vragen (vluchtelingenwerk).

De Oecumenische Parkdienst
Aan het begin van een nieuw kerkelijke seizoen wordt op de zondag in de feestweek van september een oecumenische viering in Park Rusthoff gehouden door de gezamenlijke kerken in samenwerking met de Oranjevereniging Sassenheim. Een dienst in de open lucht.

Protestantse Kerken Teylingen
Voor drie protestantse kerken van Teylingen (Warmond, Voorhout en Sassenheim) is een clusterteam actief om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking in de (nabije) toekomst.
In dit menu treft u informatie aan van het clusterteam. Ook kunt u middels het aanklikken van onderstaande links de kerkbrieven van de genoemde protestantse kerken inzien.

PG Warmond: https://www.pgwarmond.nl/Kerkblad.aspx

PG Voorhout: https://www.kleinekerk.nl/c/kleine-kerk#lb11695/kerkbrief 

PG Sassenheim: Op weg

Informatie Veilige Kerk

Klik hier voor meer informatie.

terug