28 okt 2024

Profielschets nieuwe predikant

In de vergadering van 31 augustus 2023 heeft de Brede Kerkenraad de Profielschets vastgesteld voor de in te vullen predikantsvacatures. Daarbij is gekozen voor een fulltime predikant voor onbepaalde tijd en een parttime kerkelijk werker of predikant voor bepaalde tijd  voor het ouderenpastoraat. De inmiddels ingestelde Beroepingscommissie hanteert deze Profielschets als basis voor haar werkzaamheden.
Klik hier voor de profielschets.
 
terug