11 jul 2024

PG80+ Uitnodiging woensdag 21 augustus

Evenals vorig jaar willen wij, als activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+, opnieuw een zomerse maaltijd voor u organiseren.
U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd op woensdagmiddag 21 augustus a.s. om 16.00 uur in ons nieuwe kerkelijk centrum Het Venster. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.00 uur.

U kunt zich daarvoor opgeven tot en met zondag 18 augustus a.s. bij één van de volgende dames:
Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-23952741 of Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 0252-230901 / 06-23777437. Eventuele dieetwensen kunt u dan ook doorgeven.

Voor het organiseren van deze bijeenkomst zullen de nodige kosten gemaakt worden. Daarom vragen wij een eigen bijdrage van u van € 10,-- per persoon.

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent geworden of dit binnenkort hoopt te worden.
Namens alle leden van de activiteitencommissie wens ik u een fijne zomer en tot ziens op 21 augustus a.s..

Gerry Eenkhoorn

 
terug