PG67+ UITNODIGING voor een koffieuurtje 

Hierbij nodigt de pastoraatsgroep 67+ u uit voor een koffieuurtje in de Julianakerk.  
In deze maanden wordt er veel georganiseerd door V&T, daarom hebben wij gekozen voor een ontspannen ochtend, waarbij het ontmoeten en samen zijn op de voorgrond staat. Kom voor een praatje, een kopje koffie met wat lekkers op woensdag 15 november langs in de Julianakerk. 
 
 
Datum: woensdag 15 november 2023 
Tijd: 10.00 
Plaats: Julianakerk, Blauwe Zaal  
Kosten: geen 
 
Graag opgeven t/m zondag 13 november bij   
Gerry van Prooijen tel: 221 960 
Joke Kremer              tel: 211 582  
Email: pgs67plus@gmail.com  
 
Als u slecht ter been bent, zorgen wij voor vervoer.  
  
Met vriendelijke groet,  namens de werkgroep BBQ 67+,  
Gerry en Joke  
 
 
terug