Pastoraat

In het pastoraat gaat het om het omzien naar elkaar in de gemeente. Dat krijgt op verschillende manieren gestalte:

Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar enz.

Pastoraat als gemeenteopbouw: het bezoekwerk door ouderling, diaken of contactpersoon. Naast persoonlijk bezoekwerk zijn er huiskringen en avonden waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten.

Het pastoraat in bijzondere omstandigheden, zoals ziekte (thuis of elders), stervensbegeleiding, doop en huwelijk, wordt in principe door de predikant verzorgd.

De Protestantse Gemeente Sassenheim heeft vanaf 1 februari 2023 geen vaste predikant(en). In 2023 wordt er toegewerkt naar het instellen van een beroepingscommissie met de intentie in 2024 weer een vaste invulling te kunnen geven aan het pastoraat.

In 2023 zijn er derhalve 2 tijdelijke (part-time) predikanten verbonden aan de gemeente:

  • Martin Koster, ambulant predikant
  • Marius van Duijn, interim predikant

Zij hebben een onderlinge taakverdeling en staan in nauw contact met het dagelijks bestuur.

De gemeente is verdeeld in een tweetal wijken: West en Oost. In 2023 zal deze wijkverdeling minder van kracht zijn door de tijdelijke invulling van het pastoraat. De 2 predikanten zijn gemeentebreed werkzaam.

De gemeente heeft diverse pastoraatsgroepen, welke ingericht zijn op leeftijd. De groepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd door een ouderling. De pastoraatsgroepen verzorgen elk hun eigen activiteiten.

.

terug