Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS) wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Een open gemeente waar jong en oud zich thuis voelt, een gemeente die met zijn tijd mee gaat en openstaat voor nieuwe initiatieven, daarbij gebruik makend van de talenten binnen de gemeente. We geloven dat we als kerk van Jezus Christus een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, zowel in Sassenheim als daarbuiten.

We willen anderen en elkaar de ruimte geven om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in dat geloof. Wij willen een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen en waar nodig voor hen opkomt.

Meer informatie vindt u in ons Beleidsplan. Dit is met een jaar verlengd vanwege de periode waarin we als kerkgemeenschap zitten van verhuizing en vacant zijn. Naar verwachting zal eind 2023 een nieuwe versie gereed zijn.

Beleidsplan 2024-2028

De PGS is op 1 oktober 2007 ontstaan uit de vereniging van de Gereformeerde Kerk te Sassenheim en de Hervormde Gemeente te Sassenheim.

PGS behoort met ingang van 1 mei 2018 tot de classis Zuid Holland Noord en  per 1 jan 2018 zijn er 2227 ingeschreven personen.

Ledenadministratie

Beheren van ledengegevens en actueel houden van het ledenbestand en het verstrekken van uittreksels uit het ledenbestand ten behoeve van:

  • Het kerkblad Op weg, verjaardagen van ouderen, adreswijzigingen, adressen voor verspreiding.
  • Pastoraal Beraad, ouderlingen, diakenen en anderegroepen, adreslijsten, jubilea.
  • Informeren van gemeenteleden aangaande geregistreerde informatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen via kerkelijkbureau@pgsassenheim.nl of tel: 0252-216454.

terug