20 mrt 2024

Opbrengst kerstcollecte voor In de Buurtwinkel

Op 14 december 2023 is de gezamenlijke kerstviering gehouden voor senioren van de Havenkerk en Protestantse Gemeente Sassenheim. In de Op Weg van januari 2024 heeft u hierover kunnen lezen. 
Hoewel deze viering al enige tijd geleden plaats vond, waren de giften van de collecte nog niet overhandigd aan het vooraf bepaalde doel.

De werkgroep met leden vanuit beide kerkelijke gemeentes, dacht er goed aan te doen om de plaatselijke In de Buurt-winkel te ondersteunen met de financiële opbrengst van de collecte die tijdens deze kerstviering werd gehouden.
De deelnemers van de In de Buurt-winkel voeren een verscheidenheid aan werkzaamheden uit en zoeken verbinding in de wijk via diverse projecten. Op deze manier participeert men in de lokale gemeenschap en ontwikkelen zichzelf tegelijkertijd. 

De diaconieën van de samenwerkende kerkgemeenschappen zijn overtuigd van de positieve bijdrage die de deelnemers van de In de Buurt-winkel leveren aan ons dorp. Daarom werd met veel plezier de cheque ter waarde van €300,= aan het personeel en deelnemers overhandigd. Onder het genot van een kop thee werd “werk-in-uitvoering” bekeken en is gezellig kennis gemaakt met elkaar.

Foto: Jan Luijk - cheque overhandiging door Anita de Kreij en Gert Lutjeboer aan personeel en deelnemers van In de Buurt-winkel- 
terug