20 jun 2024

Nieuws van team Diaconie

Zo net voordat alles in kerk en maatschappij lijkt stil te vallen, zijn we als Diaconie nog druk doende met losse eindjes.
Wat anders gaat
Van groot naar “klein maar fijn” vraagt een andere opzet en invulling.
Ook het aantal actieve mensen binnen de PGS stelt beperkingen immers?

Wat betreft de veranderingen rond Pinkstergroet en viering van het Avondmaal hebben we een summier aantal opmerkingen van u ontvangen.
Hoe u zaken ervaart en mogelijk anders zou willen, maar niet met ons deelt, zal geen oplossing brengen.
Laat van u horen! Dat kan persoonlijk bij een Diaken.
Of stuur een Email naar  diaconie@pgsassenheim.nl

3 vacatures
De reactie op de speed-date zondagen was minimaal.
Best begrijpelijk dat u tegen een rol binnen Pastoraat of Diaconie opkijkt.
Een rol vraagt verantwoordelijkheid en vraagt tijd en aandacht!
Gelukkig brengt het ook resultaat en teamgeest en enthousiasme.

Laat van u horen als u twijfelt.
Dat kan persoonlijk bij een Diaken.
Of bel Jaap de Ruijter. 0252210289

Wij blijven zoeken naar een invulling van onze vacatures.

Team Diaconie wenst u een fijne vakantie en een poosje rust en kans om afstand te nemen.

Groet,

Team Diaconie,

Els, Jantien, Joan, Lumke, Mariska, Nel, Gert, JanL, JanM, Jaap, Rene en Raymond
terug