22 jun 2024

Nieuws van de BeroepingsCommissie

Kitty, Marina, Sandra, Christiaan, Jaap, Koos, Mark, PietdeV, PietvdS en Raymond zijn met heel veel zaken rondom het invullen van de vacatures van PGS druk doende …
  • Reacties op de advertenties screenen
  • Aangeboden namen en lijsten met namen van mogelijke kandidaten screenen
  • Informatie vergaren en diensten beluisteren
  • Sollicitanten en potentiële kandidaten benaderen.
  • Informatie uitwisselen.
  • Gesprekken voeren.

Tot op dit moment, 19 juni 2024, kunnen we u melden dat we nog geen concrete mededelingen kunnen doen.
Invulling van vacatures is ook binnen geheel PKN Nederland moeizaam.
Er studeren slechts weinig predikanten af.
Er is meer vraag dan dat er beschikbare kandidaten zijn.

Wij menen dat we als PGS een gemeente zijn die predikanten wat te bieden heeft.
Een gemeente die ondersteuning zoekt van bevlogen en bewogen predikanten.

Wij houden moed en zetten door.
Daar kunt u op vertrouwen!

Groet,

BeroepingsCie PGS


 
terug