20 sep 2023

Nieuwe ambtsdragers

Zondag 15 oktober as. is er in de eredienst het afscheid en (her)bevestiging van (nieuwe) ambtsdragers.
De kerkenraad is gestart met het benaderen van gemeenteleden voor het ambt van ouderling of diaken.
Elk jaar is het een ‘hele uitdaging’ om de kerkenraad op sterkte te houden, zo ook dit jaar.
Dit alles in de wetenschap dat er al enkele jaren vacante plaatsen zijn.

Gaarne verneemt de kerkenraad vanuit de gemeente namen van gemeenteleden die (mogelijk) benaderd kunnen worden voor het ambt.

Neem hiertoe contact op met voorzitter Kees de Jong (email:dejongc@ziggo.nl).

Laat onderstaande tekst de bemoediging zijn om de stap tot ambtsdrager te maken.

Hij/zij is jong of wat ouder maar de

Heere riep hem/haar bij de naam.

En hij/zij mag namens

Jezus de gemeente ingaan

 

Ga maar met God.

Hij zal met je meegaan.

Wij zullen als gemeente

biddend om je heen staan.

terug

Agenda

Dorpskerk ( dhr. J.J. Snoek)

zo 26 mei 2024 om 10.00 uur

Dorpskerk ( ds. A. Wicke)

zo 02 jun 2024 om 10.00 uur

Zondagsbrief / Op weg


Collecte


Live Stream Kerkdienst


Zaalverhuur


Veilige Kerk