02 apr 2024

Laatste kerkdienst in Julianakerk

Na 112 jaar komt er een einde aan de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Sassenheim
(PG Sassenheim) in de Julianakerk. Gebouwd als kerk voor de Gereformeerde Kerk van Sassenheim in 1912 en in 1926-1927 onder leiding van architect Berend Tobia Boeyinga uitgebreid met veel kenmerken van de Amsterdamse School, kreeg de kerk in 2007 de naam Julianakerk.

In dat jaar fuseerden de Hervormde Gemeente van Sassenheim en de Gereformeerde Kerk van Sassenheim tot de huidige Protestantse Gemeente Sassenheim. Daarbij kreeg de Hervormde Kerk de naam Dorpskerk.

Zoals veel kerkgemeenschappen in ons land heeft ook PG Sassenheim te maken met een dalend aantal leden en bezoekers aan kerkdiensten. Reden voor de kerkenraad om daarop te anticiperen door op het perceel grond dat in 2003 door de toenmalige Hervormde Gemeente Sassenheim is aangekocht een kerkelijk centrum te bouwen dat de naam Het Venster heeft gekregen. Samen met de Dorpskerk vormt dat vanaf 21 april as. het kloppend hart van PG Sassenheim.

De Julianakerk is voor veel kerkgangers een gebouw waar zich een groot deel van hun leven heeft afgespeeld. Maar al te vaak kwamen hun voorouders er al, zijn ze er gedoopt, deden er belijdenis, trouwden er of was het de plaats om afscheid te nemen van dierbare familieleden of gemeenteleden. Ook was de kerk doordeweeks de plaats waar tal van activiteiten plaatsvonden, zoals catechese, vergaderingen en de repetities van koren en muziekverenigingen.

Het is met een gevoel van weemoed dat PG Sassenheim dit zo vertrouwde huis gaat verlaten. In de kerkdienst van 14 april 2024 - aanvang 10.00 uur - zal vooral dankbaarheid worden uitgesproken voor de plaats die deze kerk zo velen heeft geboden. Er wordt gezongen en geluisterd naar het door zovelen geliefde orgel en liturgische objecten worden de kerk uitgedragen. Deze zullen de week erna in een wandeling naar de Dorpskerk worden meegenomen, symbolisch worden neergezet. In de Dorpskerk zullen vanaf 21 april alle kerkdiensten worden gehouden.

Vrijdag 12 april, bezichtiging Julianakerk
Niet alleen op zondag 14 april bent u welkom in de Julianakerk. Op vrijdagavond 12 april bent u van
18.00 uur – 20.00 uur welkom om de Julianakerk voor de laatste maal te bezichtigen. Het orgel wordt bespeeld, het koor Canticum Vocale zal zingen en er zal historisch beeldmateriaal worden vertoond. 
 
terug