30 sep 2023

Kwartaaldoel Pastoraal Fonds:  Schoonmaak- en toiletartikelen

Het kwartaaldoel van het Pastoraal Fonds is om geld in te zamelen voor de aanschaf van schoonmaak- en toiletartikelen en deze artikelen mee te sturen met de hulptransporten naar Roemenië en Oekraïne.
Dit jaar heeft het Pastoraal Fonds voor het kwartaaldoel gekozen voor een wens
van de contactpersonen uit zowel Oekraïne als Roemenië.

Het betreft een verzoek om toezending van bovengenoemde artikelen.
Dit kwam naar voren tijdens de gesprekken die het Pastoraal Fonds had in mei met de contactpersonen uit Oekraïne. Zij vertegenwoordigen een 6-tal dorpen die wij daar ondersteunen gelegen in de regio Transkarpatië in het zuidwesten van Oekraïne. Ook tijdens het bezoek aan Roemenië in september, kwam dezelfde wens naar voren. De contactpersonen uit de 3 dorpen die we daar ondersteunen, gelegen in het noordwesten van Roemenië, vertelden ook dat er grote behoefte was aan schoonmaak- en toiletartikelen.

Door de inflatie van het afgelopen jaar zijn de artikelen in deze landen flink duurder geworden en ook slecht leverbaar omdat veel artikelen uit Rusland werden geïmporteerd wat momenteel volledig is stilgevallen. Dit laatste, een direct gevolg van de oorlog, verhoogde daardoor mede de inflatie extra.
De bedoeling is om van de opbrengst, die wij hiermee ontvangen, de artikelen hier te kopen en deze mee te geven met het komende hulptransport in november naar Roemenië samen met de kleding en de medische artikelen en dit begin volgend jaar te doen voor Oekraïne.
Aan schoonmaakartikelen moet u denken aan wasmiddelen, zeep, allesreiniger etc. en aan toiletartikelen aan persoonlijke verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta etc.

Middels de kastjes in de kerk of via de website en de kerkapp kunt u ons helpen dit project mede te financieren.
Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt dat doen door overboeking op
NL43 RABO 0357 2057 58 ten name van Pastoraal Fonds Sassenheim.
Het Pastoraal Fonds beveelt u dit project van harte aan.
 
terug