10 jun 2024

Keuzekerkdienst zondag 16 juni

Op zondag 16 juni houden we een kerkdienst waarbij niet alleen de kinderen de keuze hebben om een eigen verwerking te doen maar iedereen.  Hoe ziet dat eruit?  We beginnen samen zoals we een zondagse kerkdienst gewoonlijk beginnen. Alles is kort en krachtig, en na de Bijbellezing en een korte uitleg komt een duidelijk aangegeven moment dat ieder kan kiezen uit vijf verwerkingen, uitgevoerd in vijf verschillende ruimtes.

Wie wil kan op dat moment mee met George Germans voor het instuderen van een lied. Of u/jij kunt mee met Erica van der Lans om Het Onze vader te leren bidden met gebaren. Wie graag een creatieve verwerking maken, zoals de kinderen vaak doen, kunnen mee met de leiding van de kinderdienst. George, Erica en leiding van de kinderdienst gaan met hun gevolg naar Het Venster.

Of u/jij loopt vanaf dat moment mee met Arie Dwarswaard naar het park voor een meditatieve wandeling. En laatst maar geenszins het minst: u blijft in de kerkzaal om naar de  preek te luisteren. Afgesproken is met de leiding dat ieder precies na een half uur weer terug is in de kerkzaal. Daar vertellen we elkaar, of laten zien of horen, wat we gedaan hebben.  Vervolgens sluiten we af met collecten, gebeden, slotlied en zegen. En, voor alle duidelijkheid: de kinderen zijn vrij om (samen met hun ouders) ook te kiezen uit één van de vijf.

De Bijbellezing voor deze zondag is de Evangelielezing die wereldwijd op de zondagkalender staat: Marcus 4:26-34. Daar wordt Gods Koninkrijk vergeleken met een mens die een akker inzaait en te zijner tijd de oogst binnenhaalt. Én, Gods Koninkrijk wordt vergeleken met een mosterdzaad dat ontkiemt en een grote struik wordt waarin vogels hun nesten kunnen bouwen. Deze gelijkenissen roepen vragen op zoals: Hoe staat het met mijn zaaigoed, oftewel: wat is de staat van mijn geestelijke bagage? En: hoe staat het met mijn akker, oftewel, ben ik niet alleen met hoofd en hart maar ook met lijf en leden voorbereid om mijn geestelijke bagage in praktijk te brengen?

Samen met bovengenoemden en met de Jongerendraad zijn we deze dienst momenteel aan het voorbereiden. We hopen op een bijzondere en inspirerende zondagmorgen. 
 
terug