21 dec 2023

Joy to the world

Nog een paar dagen en dan is het kerst, de viering van de geboorte van Gods Zoon.
Het afgelopen jaar is voor een ieder, Kerkenraad en Protestantse Gemeente Sassenheim, niet gemakkelijk geweest.
Keuzes zijn gemaakt en met u gedeeld. In het kerkblad Opweg, middels de website en PG Samenapp of tijdens de verschillende gemeentemiddagen en avonden.

De kerkenraad spreekt haar dank uit voor het kerkelijk werk wat met elkaar is gedaan voor onze Protestantse Gemeente Sassenheim.
In het besef dat gemaakte keuzes en besluiten ook reacties, teleurstelling en emotie oproepen. Reacties van binnen en van buiten onze kerkelijke gemeente.
Maar ….. laten we ons bovenal vasthouden aan de vele fijne momenten die er in het afgelopen jaar in en voor onze gemeente zijn geweest.

Mooie voorbeelden hiervan waren zeer recent de kerstviering voor de 75+ gemeenteleden en de kerstwandeling. En gedurende het jaar kerkdiensten en pastoraat, vele (jeugd-en pastoraats)activiteiten (en het zijn er veel!), tal van werkzaamheden op het kerkelijk erf die ‘gewoon’ zijn gehouden of uitgevoerd.

Wat een Zegen om dit met elkaar te kunnen vieren, meemaken en daarbij betrokken te zijn. Wat een Zegen dat veel, heel veel gemeenteleden hiermee voor en achter de schermen doende zijn geweest.

Veel dank daarvoor.

De komende dagen in 2023 zijn er nog enkele kerstactiviteiten en erediensten.

Wens u en uw dierbaren - gezin, familie en een ieder die nabij u is - Gezegende Dagen toe.

Dit alles in het besef van hetgeen is opgetekend in Psalmen 98 als gelezen in de laatste vergadering van de kerkenraad.

‘Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan’.

En afgeleid van deze Psalm het alom bekende kerstlied ‘Joy to the World’.
In tal van uitvoeringen, zowel muzikaal als gezongen.

 

‘Joy to the world, the lord is come
Let earth receive their King
Let every heart prepare Him room’

‘Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen
Laat de aarde haar Koning ontvangen
Laat ieder hart hem plaats bereiden’

Het ga u allen goed de komende (feest)dagen.

Namens de kerkenraad

Kees de Jong, voorzitter

terug