Jaarproject 2023

Voor 2023 steunen we samen met de PKN kerken van Warmond en Voorhout de Stichting " Het Huisgezin ".

Deze stichting heeft een tehuis in de Tike , omgeving Drachten, voor heel jonge moeders die door allerlei omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Het Huisgezin biedt de moeders met hun baby een veilige plaats om stap voor stap te werken aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij.

De hoeksteen van de samenleving

Het gezin is de oefenplek voor kinderen als voorbereiding om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij. Niet alle kinderen hebben zo’n veilige plek om zich te ontwikkelen. Er zijn kinderen die tijdelijk of definitief niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn kwetsbaar, hebben gedragsproblemen of komen uit een problematische gezinssituatie.

Pieter en Annemarie Smaling geven deze kinderen in hun eigen gezin een veilige plek waar ze zich thuis mogen voelen. Je mag er zijn wie je bent, je mag er fouten maken, er is ruimte voor correctie en er is respect. Het is een thuis waar iedereen voor elkaar klaarstaat en alles met elkaar deelt.

Ook al hebben de kinderen in Het Huisgezin verschillende ouders en andere achtergronden, ze vormen één gezin. Elk kind wordt met liefde en geborgenheid begeleid tot een volwassen persoon met toekomstperspectief, die vol vertrouwen zelfstandig of onder begeleiding in de maatschappij kan staan.

Lees meer op de website van Het Huisgezin

terug