22 nov 2023

Het Venster later in gebruik

Onlangs heeft Liander aangegeven de elektra voor Het Venster - de aanvraag tot aansluiting is vroegtijdig gedaan - niet op tijd te kunnen aansluiten.
Een herhaald verzoek hiertoe is eveneens niet gehonoreerd. Dit betekent dat Het Venster - met de verwachting dat de aannemer het werk begin januari zal afronden - nog niet in gebruik kan worden genomen.

Onduidelijk is nog wanneer de aansluiting in 2024 wordt gerealiseerd. Door de bouwcommissie wordt, in samenspel met externe disciplines, nagegaan wat nu de vervolgstap moet zijn.
Hierbij moet worden gedacht aan: indienen van bezwaar en claim bij Liander, feitelijke oplevering van het gebouw door de aannemer, langer gebruik van de Julianakerk en de daarmee gepaarde kosten, met welke tijdsplanning moet nu rekening worden gehouden?

Al met al een mededeling van Liander die nogal wat consequenties heeft.
Immers Het Venster is begin januari bouwtechnisch gezien klaar voor gebruik maar kan niet in gebruik worden genomen vanwege de ontbrekende aansluiting.
Een fikse tegenvaller en teleurstelling, maar dat kan iedereen zich voorstellen.
Meer info volgt als er meer duidelijkheid is.
terug