06 jul 2024

Gemeentemiddag en avond, dinsdag 9 juli

Dinsdagmiddag en avond 9 juli as. is er voor de gemeenteleden van PG Sassenheim een gemeentemiddag en avond in Het Venster.
De middag en avond beginnen respectievelijk om 14.30 uur en 19.30 uur.
U wordt bijgepraat over verschillende financiële onderwerpen.

Over de financiële positie van PG Sassenheim, over de jaarrekeningen ’23 door College van Kerkrentmeesters, Diaconie en Jongerenraad. Ook wordt de laatste info gegeven over het proces om te komen tot het vervreemden van de Julianakerk.

Middels een strak (tijd)schema, waarin zeker ook ruim te is voor uw vragen en opmerkingen, zal worden getracht de bovengenoemde onderwerpen transparant voor het voetlicht te brengen. De verkorte versies van de jaarrekeningen ’23 zijn vanaf zondag 7 juli as. beschikbaar in de Dorpskerk en Het Venster. De uitgebreide versies zijn dinsdag as. in te zien. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag en avond. Het is immers uw kerkelijke gemeente waarover wordt gesproken! 

terug