19 feb 2024

Gemeentemiddag en avond, 28 februari

Tijdens de laatste gemeentemiddag/avond, november ’23, is het Beleidsplan 2024-2028 ‘Venster op onze Toekomst’ besproken. In een interactieve bijeenkomst zijn door de aanwezige gemeenteleden tientallen ideeën genoemd om kerk naar buiten en een missionaire gemeente te kunnen zijn.

Door een voorbereidende werkgroep zijn alle ideeën besproken en er zijn keuzes gemaakt. Dit alles wordt samen met u interactief besproken.

Het uiteindelijke resultaat hiervan wordt opgenomen in het Jaarplan 2024.  

Een plan met acties en activiteiten voor de verschillende kerkelijke geledingen, gerelateerd aan het beleidsplan en missionaire gemeente willen zijn.

Tijd en locatie

Wo.middag 28 februari: 14.30 uur in de Blauwe Zaal of Kerkzaal

Wo.avond 28 februari: 20.00 uur in de kerkzaal

Agenda

  1. Beleidsplan 2024-2028
  2. Resultaten ideeën jaarplan 2024
  3. Vervolg & uitvoering jaarplan 2024

Zowel ’s middags als ook ’s avonds wordt u ook kort bijgepraat over de aanstaande verhuizing naar Het Venster en het kerken in de Dorpskerk.

Van harte uitgenodigd, u komt toch ook!?

terug