16 okt 2023

Gemeentemiddag / avond, 23 en 24 oktober

Voorafgaande aan de gemeenteavond, donderdag 7 november, worden een 2-tal bijeenkomsten gehouden voor de gemeenteleden van PG Sassenheim.
Deze worden gehouden op maandagmiddag 23 oktober (14.00 uur) en op dinsdagavond 24 oktober (19.30 uur).
De bijeenkomsten worden gehouden in de kerkzaal of Witte/Blauwe Zaal.
De tijdsduur van de bijeenkomsten zal zo’n 1,5 – 2 uur zijn.

Bij de bijeenkomsten zal ds. Marius van Duijn aanwezig zijn, evenals enkele leden van de kerkenraad.
De bijeenkomsten kunt u zien als een ‘voorbeschouwing’ op de gemeenteavond van donderdag 7 november.
U heeft de gelegenheid om vragen te stellen en u wordt kort bijgepraat over een aantal onderwerpen betreffende de aanstaande verhuizing van Julianakerk naar Dorpskerk en Het Venster.

Wetende dat op de gemeenteavond van 7 november niet uitgebreid alle onderwerpen besproken kunnen worden.
Kortom een informatieve bijeenkomst waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Als u alvast een vraag wilt opsturen, dan kan dat natuurlijk ook.
Mail of app gerust naar m.v.duijn@ziggo.nl of 06 39768140

terug