04 okt 2023

Franciscus van Assisi 12 oktober


Een middag over het leven van Franciscus van Assisi. Deze bijzondere monnik leefde van 1181–1226 na Chr. Enkele beschrijvingen van hem:  de kleine arme, de Troubadour Gods,  de grootste Heilige van het Christendom. Enkele typerende uitspraken van hem: ‘Armoede is mijn geliefde bruid...’ en ‘de Natuur is de brug en de trap naar God....’ 

Hij is de stichter van de Orde der Franciscanen, ook wel de OFM wat betekent Ordo Fratrum Minorum (de Minderbroeders). Hun kenmerk  is Armoede en Dienstbaarheid. De orde kent honderdduizenden volgelingen, mannen en vrouwen: franciscanen en clarissen en anderen. We gaan met ds. John Fockens een middag in het spoor van Franciscus. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl of tel. 215847.
 
terug