Diaconaat

Het College van diakenen bestaat in het seizoen 2022-2023 uit 12 personen. Er zijn een voorzitter, secretaris en een penningmeester en iedere diaken heeft een aantal taken. Van diakenen wordt in eerste instantie gevraagd dat zij dienstvaardig zijn en oog en oor hebben voor de sociale en ook wel materiële noden in de wereld, dichtbij en ver weg.

Plaatselijk zet de diaconie zich bijvoorbeeld in voor de Voedselbank en via ‘stille hulp’ wordt individuele hulp verleend. Incidenteel worden lokale projecten ondersteund en vanuit  “Kerk in Actie” worden veel projecten wereldwijd ondersteund. Het vele werk dat aan de taak van diaken zijn  vastzit geeft ook veel voldoening van het kunnen ondersteunen van mensen, waar ook ter wereld, die dat nodig hebben en de dankbaarheid van mensen, dichtbij en veraf voor de aan hen geboden hulp.

Voor contactgegevens klik hier.

terug