22 jan 2024

Collecte 28 januari: Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. De situatie in Gaza verslechtert met het uur en het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Er is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp.

Via het internationale netwerk van KIA en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen, bieden ze waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.
Van harte bij u aanbevolen!
terug