04 jan 2024

V&T Verhalen over de zondvloed - 16 januari en 6 februari

Het verhaal van de zondvloed in Genesis, met de ark van Noach en de vele dieren in de ark, spreekt sterk tot de verbeelding, en was daarom door de eeuwen heen populair in de kunst, dit ondanks de dramatische inhoud ervan (dood van mens en dier op aarde).

Eind negentiende eeuw werden veel teksten uit het oude Mesopotamië ontcijferd, waaronder het beroemde Gilgames-epos. De onderzoeker die deze tekst probeerde te lezen wist niet wat hem overkwam toen een onderdeel van dit epos een parallel van het zondvloedverhaal bleek te zijn. Inmiddels zijn meer versies over de zondvloed uit het oude Mesopotamië boven water gekomen.

16 januari
Op de eerste avond is aandacht voor  de versie van het verhaal in het Gilgames-epos (ca 1000 v.C.), met daarbij ook aandacht voor een nog oudere versie (ca 1700 v.C.).

6 februari
Op de tweede avond wordt het verhaal van de vloed in Genesis 6-8 gelezen. Het zal blijken dat dit verhaal een beetje ingewikkeld in elkaar steekt. Vragen die aan bod komen zijn: wat is de strekking van het verhaal in Genesis, en hoe verhoudt het zich tot versies uit Mesopotamië?  

Prof. dr. Arie van der Kooij bespreekt op die twee avonden de gelijkenissen en de verschillen met het bekende Gilgames-epos.

De avonden worden gehouden in ’t Zenit, in Warmond, aanvang 20.00 uur.
 
terug