20 dec 2023

Crescendo en Julianakerk

Op eerste Kerstdag verleent de Christelijke Harmonievereniging Crescendo haar laatste medewerking aan een ere(kerst)dienst in de Julianakerk.
Talrijke concerten door de meerdere orkesten van Crescendo zijn hieraan vooraf gegaan.
En dat geldt ook voor tal van muzikale bijdragen aan erediensten.

 
Oorsprong en oprichting
De oorsprong en daarmee de oprichting van Crescendo werd geïnitieerd door de zogenoemde opwekkings- en evangelisatiebijeenkomsten door de classis Leiden van de Gereformeerde Kerken.
Sassenheim kende geen eigen fanfare en huurde een fanfare in van nabij gelegen dorpen. Tot 3 augustus 1901 met de oprichting van Crescendo, mede dankzij de bemoeienis van Baron van Heemstra (Huis Ter Leede) en tal van gereformeerde gemeenteleden. In 1901 wordt in de notulen van de kerkenraad gelezen:
Door het pas opgerichte fanfarecorps is een verzoek tot den kerkenraad gericht om de cathechesatiekamer te mogen gebruiken voor hun oefeningen. De kerkenraad besluit dit verzoek toe te staan, mits zij voor gebruik jaarlijksch f10,- betalen. Het betrof toen nog de Gereformeerde Kerk, gelegen aan de Hoofdstraat 137.
 
Musiceren in en voor de Gereformeerde Kerk, Hervormde- en Protestantse Gemeente Sassenheim
In de jaren 1904 tot 1950 repeteert Crescendo in het gebouw Concordia aan de Hoofdstraat.
Vanaf 1950 tot op heden repeteert Crescendo in de huidige Julianakerk en wel in het toenmalige Jeugdhuis en sinds een groot aantal jaren in de Blauwe Zaal, kerkzaal en jeugdhuiszolder.  
Tevens wordt er ook muziekles gegeven in de zaalruimten van de kerk.
Vanaf 1925 heeft Crescendo van de toenmalige kerkenraad toestemming gekregen om haar concerten te mogen houden in de Gereformeerde Kerk. Met de voorwaarde het concert te openen en te sluiten met gebed en koraalmuziek. Alleen passende muziek mag worden gespeeld en er mag niet worden geapplaudisseerd.

En als over koralen wordt gesproken dan wordt genoemd Psalm 98, vers 3: Doet bij uw harp de psalmen horen; trompetten en bazuingeklank; dat ’s Heren huis van vreugde druise …’.
De eerste maal dat Crescendo het orgel en de organist vervangt tijdens een eredienst is zondag 23 december 1956. Bijzonder te noemen is de periode 30 maart tot 11 juli 1958. Vanwege de restauratie van het orgel begeleidt Crescendo gedurende 20 weken de kerkdiensten – zowel tijdens de ochtend- als de avonddiensten - in de Gereformeerde Kerk / Julianakerk. Met daarbij de opmerking dat in het begin van de jaren zestig een koperensemble van Crescendo ook haar medewerking gaf aan de kerstnachtdiensten van de Hervormde Gemeente in de Dorpskerk.
 
Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort
En nu 67 jaar later de laatste maal dat de Crescendo haar gewaardeerde muzikale ondersteuning geeft tijdens de eredienst op eerste Kerstdag in de Julianakerk. Talrijke concerten door de meerdere orkesten van Crescendo zijn hieraan vooraf gegaan. En dat geldt ook voor tal van muzikale bijdragen aan erediensten. Namens de kerkenraad en de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Sassenheim wordt Crescendo van harte bedankt voor al hetgeen zij muzikaal voor onze kerkelijke gemeente heeft betekend. Dat deze laatste bijdrage aan de kerstdienst in de Julianakerk mag worden onderstreept met de eerste regel van Psalm 89: Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort’. Dat de muziek van de Christelijke Harmonievereniging Crescendo ook in de Dorpskerk of zomaar een concert in het Venster zal blijven klinken.

Bronvermelding: gemeentelid Gijs Overvliet, de schrijver van het jubileumboek ‘100 jaar Crescendo in Sassenheim’.
terug