21 feb 2024

Beroepingswerk PGS

De Protestantse Gemeente Sassenheim zoekt een WO-opgeleide gemeente-predikant, die vanuit het Evangelie ons als kerkelijke gemeente kan motiveren, stimuleren en onderwijzen.
Van de predikant verwachten we dat hij/zij zich weet geroepen door God en de zondagse Eredienst op een inspirerende en gelovige manier vormgeeft vanuit de protestants-christelijke traditie.

Daarbij is het belangrijk dat de predikant de gemeente gelovig voorgaat en vanuit de Bijbel handvatten aanreikt om een missionaire gemeente te zijn.

Graag willen we u, als gemeentelid, nadrukkelijk betrekken bij onze werkzaamheden. Daarom willen we u vragen om ons namen van potentiële kandidaten voor de gemeentepredikant van PGS door te geven die u passend acht bij onze gemeente.

Op ons eerdere verzoek aan u als PGS op 14 januari 2024 ontvingen wij geen reacties.

Graag uw reacties:
Via email:            beroepingscommissie@pgsassenheim.nl .
Telefonisch:         0252 210289 Jaap de Ruijter (secretaris BeroepCie)

Het zou enorm helpen als u bij uw voordracht een korte motivatie zou kunnen geven.

Alvast bedankt voor uw hulp!

De Beroepingscommissie PGS,
Kitty Middelkoop, Sandra Muilwijk, Marina Reehoorn, Koos Burggraaf, Raymond Fokkens, Mark Roijers, Jaap de Ruijter, Piet van der Salm, Cristian Schaap, Piet de Vries.
 
terug