06 apr 2024

Beroepingswerk

Door de Beroepingscommissie is de tekst opgesteld voor de vacature die we hebben voor in totaal 1,5 fte.
Deze tekst zal ook via de website van de landelijke kerk worden verspreid. We hopen op goede reacties voor deze vacature.
Lees verder voor de complete tekst.

Vacatures: Predikant en predikant/kerkelijk werker voor de Protestantse Gemeente Sassenheim 

De Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS) zoekt een predikant en een predikant/kerkelijk werker, samen voor 1,5 fte. De focus van de predikant zal liggen op de invulling van de missionaire doelstelling die de PGS zich heeft gesteld. Bovendien zal de predikant zich in het bijzonder bezighouden met de jongere leeftijdsgroepen. De predikant/kerkelijk werker richt zich juist voornamelijk op de ouderen in de gemeente.

Ben je een enthousiasmerende en inspirerende predikant en wil je samen met ons Jezus volgen en zijn boodschap zichtbaar maken in Sassenheim en omstreken? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 
De Protestantse Gemeente Sassenheim is een christelijke geloofsgemeenschap binnen de PKN. We geloven in Gods liefde voor alle mensen en dat wij geroepen worden om te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Als kerk van Jezus Christus willen we een bijdrage leveren aan de samenleving, zowel in Sassenheim als daarbuiten. We willen anderen en elkaar helpen en ruimte geven om te groeien in het geloof. De PGS wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Een open gemeente waar jong en oud zich thuis voelt, een gemeente die met zijn tijd mee gaat en openstaat voor nieuwe initiatieven, daarbij gebruik makend van de talenten binnen de gemeente.

Wie  zoeken wij als predikant?
Wij zoeken een gemeente-predikant die vanuit het evangelie de PGS kan motiveren, stimuleren en onderwijzen in het protestants-christelijk geloof. We verwachten dat de predikant ons gelovig en op inspirerende wijze voorgaat door vanuit de Bijbel handvatten aan te reiken om een gemeente midden in de wereld te zijn. De gemeente staat daarbij open voor nieuwe vormen en wegen die ons kunnen helpen om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving.


De predikant die wij zoeken weet zich geroepen door God, verzorgt de zondags eredienst op een inspirerende manier en helpt daarmee de gemeente om ideeën te vormen waarmee ook mensen van buiten de weg naar de PGS weten en durven te vinden én zich daar thuis gaan voelen. Wij zoeken iemand die ons wil helpen om de hele week christen te zijn, binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. In het bijzonder zijn wij op zoek naar iemand die zich richt op de jongere leeftijdsgroepen. Wij vinden het belangrijk dat de predikant de jeugd enthousiast kan maken voor het christelijk geloof en kan helpen om samen met ouders in de gemeente de geloofsopvoeding van onze kinderen en jeugd vorm te geven.

Omdat we op zoek zijn naar een team van een predikant en een predikant/kerkelijk werker, vinden wij het belangrijk dat de predikant graag samenwerkt, met de gemeenteleden en met een collega-predikant of kerkelijk werker.

Wie zoeken wij als predikant/kerkelijk werker?
We zoeken een predikant of kerkelijk werker die het pastoraat voor met name de oudere gemeenteleden op zich wil nemen. De PGS kent een waardevolle groep oudere gemeenteleden, die wij – met respect voor hun levenservaring en geloofsleven – pastorale zorg willen bieden. Wij zoeken een sociale en empathische predikant of kerkelijk werker die oor heeft voor hun vragen en verhalen, en die hen vanuit het bijbels perspectief kan bijstaan en begeleiden. Daarnaast verwachten wij dat de predikant/kerkelijk werker de PGS kan motiveren, stimuleren en onderwijzen in het protestants-christelijk geloof. We verwachten dat de predikant of kerkelijk werker ons in persoonlijke ontmoeting en in de eredienst vanuit de Bijbel handvatten geeft om gelovig door het leven te gaan.

Omdat we op zoek zijn naar een team van een predikant en een predikant/kerkelijk werker, vinden wij het belangrijk dat de predikant/kerkelijk werker graag samenwerkt, met de gemeenteleden en met een collega-predikant.

Wat bieden wij? 
De Protestantse Gemeente Sassenheim is een PKN-gemeente met zo’n 1.600 leden. We zijn een warme gemeente met een flink aantal (circa 300) actieve en betrokken leden. De PGS ligt midden in de Bollenstreek, in Zuid-Holland. Het mooie dorp Sassenheim is een fijne plek om te wonen. De PGS kan meedenken om woonruimte te verkrijgen. De PGS vindt haar thuis in de historische Dorpskerk, midden in het centrum, en het nabijgelegen nieuwe kerkelijk centrum Het Venster. We ontmoeten elkaar daar voor de zondagse eredienst, maar ook voor de verschillende activiteiten in de PGS die het hele jaar door voor allerlei doelgroepen plaatsvinden.

In ons beleidsplan hebben wij ons ten doel gesteld om bewust aandacht te besteden aan onze missionaire opdracht en deze missionaire rol verder invulling te gaan geven in de komende jaren. Daarmee bieden wij de kans om samen met ons van de PGS een gemeente te maken die midden in de samenleving een zichtbaar teken is van Gods liefde. Gemeenteleden van de PGS nemen daarbij graag een actieve rol, zodat we samen van Sassenheim een plek kunnen maken waar geloof, hoop en liefde samenkomen.

Interesse? 
Kijk voor meer informatie op www.pgsassenheim.nl. Reageren kan door een motivatiebrief en CV te sturen aan beroepingscommissie@pgsassenheim.nl. Wil je eerst meer weten over de vacature en de PGS, dan kun je je vragen stellen aan Jaap de Ruijter, secretaris van de beroepingscommissie, via beroepingscommissie@pgsassenheim.nl. We ontvangen je reactie graag vóór 30 april. 
 
terug

Agenda

Dorpskerk ( dhr. J.J. Snoek)

zo 26 mei 2024 om 10.00 uur

Dorpskerk ( ds. A. Wicke)

zo 02 jun 2024 om 10.00 uur

Zondagsbrief / Op weg


Collecte


Live Stream Kerkdienst


Zaalverhuur


Veilige Kerk