ANBI

De Protestantse gemeente Sassenheim is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom mag een ieder die een gift geeft aan de PGS dit onder een aantal voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans maar ook voor gewone giften of periodieke giften. De voorwaarden voor aftrekbaarheid van periodieke giften zijn gunstiger dan voor gewone giften. Omdat de PGS een ANBI-status heeft betekent dit ook dat de PGS geen belasting hoeft te betalen over schenkingen aan of erfenissen voor de PGS.

Voor de belastingdienst zijn het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de diaconie apart onderscheiden onderdelen van de PGS.

Het RSIN nummer (ook wel fiscaal nummer) voor “giften aan de kerk” (giften via het CvK) van de PGS is: 8149 65 039. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van het CvK. Bekijk hier de ANBI gegevens van onze gemeente.

Het RSIN nummer voor giften aan de diaconie van de PGS is: 8241 33 407. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie. Bekijk hier de ANBI gegevens van onze diaconie.
terug