Programma Vorming en Toerusting is uit !

VenT 2015 2016 150x150Het nieuwe programma van Vorming en Toerusting voor 2015-2016 is uit!
Het thema dit jaar is Onderweg ...
De afbeelding van het schilderij hiernaast van Marc Chagall had tot 1970 als titel ‘Onderweg’.

Parkdienst 2015

parkdienst 150x150 3Voor de twaalfde maal zal de zondag in de feestweek van Sassenheim (13 september) beginnen met de Parkdienst in park Rusthoff.
Deze oecumenische dienst wordt voorbereid door de gezamenlijke kerken van Sassenheim in samenwerking met de Oranjevereniging Sassenheim en park Rusthoff.

Geloofsopvoeding voor jonge ouders

kinderen geloof 150x150In het najaar worden een drietal avonden over geloofsopvoeding georganiseerd voor ouders met één of meer kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. De avonden worden gehouden op woensdag 23 september, 14 oktober en 11 november.