Joppekoor opnieuw in Sassenheim

joppekoor 150x150Evenals vorig jaar is het Joppekoor uit Warmond, onder leiding van de heer Jan van der Voer als dirigent, bereid om voor ons te komen zingen. Dit concert zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 december a.s. in de Julianakerk, aanvang is: 14.30 uur.

Kerstmiddag 70+

kerst 2Ook dit jaar wil het College van Diakenen een Kerstmiddag voor u organiseren. Wij doen dit in samenwerking met de Havenkerk.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 december in de Dorpskerk. Wij nodigen gemeenteleden van 70 jaar en ouder hiervoor van harte uit.

Lied bij het adventsproject van de kinderdienst

liedboek 3Gezang 464 – Een engel spreekt een priester aan.
Voor de zondagen van de Advent en voor Kerst biedt het Oecumenisch Leesrooster als alternatief voor de komende zondagen een doorgaande lezing aan uit Lucas 1 en 2.