Solidariteitskas 2019

solidariteitskasBij ‘Op weg’ van mei 2019 vindt u een brief over de actie Solidariteitskas.
Voor de solidariteitskas vragen wij ieder gezinslid om een bijdrage van € 7,50.
De Protestantse Gemeente Sassenheim moet per belijdend lid € 5,00 afdragen.

Oecumenische Taizéviering

taize kruisjeOp zondag 26 mei is wordt de laatste oecumenische Taizéviering gehouden in de Dorpskerk. Voorganger is ds. T. Moll. Het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

Opbrengst Paasontbijtcollecte

cucuStichting Cucu wil de Protestante Gemeente van Sassenheim hartelijk danken voor het schenken van de collecte welke georganiseerd was na het Paasontbijt.
De opbrengst , te weten € 290,00,  komt ten goede aan het project Bushwillow in Zuid Afrika (Kenton-on Sea), dat Stichting Cucu al een aantal jaren ondersteunt. 

Gemeenteavond 12 juni

financien 150x150De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 12 juni 2019 om 20.00 uur in de Blauwe Zaal bij de Julianakerk.
Deze avond staan de financiële jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters, Diaconie, Jongerenraad en Pastoraal Fonds op de agenda.