11 sep 2023

Naam Kerkelijk Centrum DorpskerkĀ 

Het is gelukt! We hebben een nieuwe naam voor ons kerkelijk centrum: Het Venster. Met een samengestelde jury vanuit onze eigen gemeente bekeken we alle ingezonden namen (67 inzendingen!). Verschillende gedachtegangen en ideeën kwamen naar voren, met daarbij vaak een uitgebreide uitleg die de keuze onderbouwde of toelichtte. We mogen blij zijn met de creativiteit binnen onze gemeente en moeten deze zeker koesteren!  

Dankzij alle inzendingen vanuit de gemeente, en onze positieve of minder positieve reacties daarop, zijn we gekomen tot een aantal criteria waaraan de naam zou moeten voldoen. Alle input heeft geleid tot de volgende punten/ criteria waarmee we de ingezonden namen hebben beoordeeld. We waren op zoek naar: 

 • Een oecumenische, open en laagdrempelige naam, daarom wilden we het woord ‘kerk’ niet in de naam voor laten komen. 

 • Een Nederlandse naam die bij Sassenheim past. 

 • Een ‘lekkerbekkende naam’, het moet goed in de mond liggen in bijvoorbeeld een gesprek of zin: Kom we gaan naar … 

 • Een naam die voor lange tijd mee kan, daarom kiezen we er bijvoorbeeld niet voor te vernoemen naar een (voor nu) bekende persoon, wat zegt dat nog over X jaar? 

 • Een naam die iedereen, ook niet kerkelijken, kunnen herkennen of interpreteren. Er moet geen uitleg nodig zijn. 

 • Een naam die niet al binnen de gemeente Teylingen of de regio voorkomt of waarbij niet-wenselijke associaties zijn. 

 • Een nieuwe naam voor een nieuw gebouw, daarom geen verwijzing naar andere gebouwen (uit het verleden). 

 • Geen geijkte naam zoals die ook voor scholen of andere openbare gebouwen wordt gebruikt. 

We zijn met + en – aan de slag gegaan en ventileerden onze gedachten bij het zien en lezen van de namen. Er was een hele fijne en open sfeer tijdens de vergaderingen. We konden alles zeggen en er werd met aandacht naar elkaar geluisterd. Hoewel we na deze avond al een goede top 3 hadden met mooie en eventueel geschikte namen, zijn we na de Open Dag nog verder gaan brainstormen. Want ‘voelt’ het gebouw ook wel zoals de namen die we nu hebben? De grote hoeveelheid aan licht en ramen was bijvoorbeeld iets wat iedereen in positieve zin was opgevallen. Denkrichtingen die naar voren kwamen waren: 

 • iets met licht of zicht omdat veel mensen tijdens de bezichtiging het vele licht en de grote raampartijen opvielen,  

 • iets met west; het gebouw ligt aan de Westerstraat,  

 • iets met huis omdat het als een thuis moet voelen, een vertrouwde omgeving of verbindende factor.  

Met deze denkrichtingen zijn we uit elkaar gegaan. We spuiden namen met elkaar via de PGSamen app in een groep genaamd: Nieuwe naam KCD. Halverwege augustus kwamen we weer bij elkaar, toch wel spannend, zou het vanavond lukken om een naam te kiezen?! We vroegen naar ieders top 3 waarna we met elkaar de motivatie per naam opschreven. Velen hadden voorkeur voor Het Venster, waarbij we ook de beste uitleg konden geven waarom deze passend zou zijn: 

 • Als je door het gebouw kijkt, heb je doorzicht naar de kerk door de vensters. 

 • Het is een neutrale naam en verschillende gemeenteleden gaven aan dat het gebouw van binnen zo licht is. 

 • Psalm 36:10 – In Uw licht zien wij het licht. Zoals een venster ons van licht voorziet en een uitzicht geeft, biedt de Bijbel ons zicht op God en zijn plan met de mens, en geeft ons licht op ons levenspad en een blik op de toekomst. 

 • Je kunt door een venster heen kijken, ‘openheid’ en transparantie zijn woorden die daarbij passen. Je kunt dromend, denkend (over zingeving) of biddend door een venster kijken. 

 • Daniel 6:11 - Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was (een verbod op dat ieder mens de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt), ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem.’ 

 • Een venster brengt de toekomst dichterbij, dat is een mooie meditatieve gedachte als het gaat om een nieuwe fase van kerk-zijn in Sassenheim. 

 • Genesis 8:6 – Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los.  

 • Je kunt twee kanten op kijken: naar buiten toe naar de samenleving en naar de wereld, maar ook van buiten naar binnen naar de dingen die ons als PGS bezighouden.

Wat betreft de namen voor de zalen, hebben we vooral voor een praktische en eenvoudige invulling gekozen. We gaan het hebben over de grote en kleine zaal, met daarbij zaal 1-6 (met de klok mee). Waarom? 

 • De grote en kleine zaal spreekt voor zich en worden al gebruikt in de communicatie onderling.  

 • De andere zalen zullen worden verhuurd, ook voor mensen die niet bekend zijn binnen het gebouw. Aan de nummers kun je precies zien welke kant je op moet lopen.  

Om de naam nog wat beter te laten landen hebben we per letter een bijpassende zin bedacht.  

 • H Hulde aan de bouwcommissie 

 • E Een prachtig modern en licht gebouw 

 • T Thee, koffie en limonade zullen ook daar geschonken worden 
   

 • V Van alle moderne gemakken voorzien 

 • E Een eigen parkeerplaats voor fiets en auto 

 • N Naast een 100-jarig, gerenoveerd schoolgebouw gelegen 

 • S Samen Protestantse Gemeente zijn op een nieuwe locatie 

 • T Toekomst vol van hoop met het tot stand komen van dit kerkelijk centrum 

 • E Een plek om even op adem te komen 

 • R Ramen geven een schitterend doorkijkje naar de kerktoren 

We zijn benieuwd wat jullie van de keuze vinden!  

Groet namens de jury, 

Gerry, Joke, Bart, Hanneke, Evanne, Wil, Marius, Lianne, Andrea en Jantien  

terug