Het Venster en de Stroom

Zoals bekend heeft Liander gemeld dat Het Venster niet volgens planning op het stroomnet kan worden aangesloten.
Een fikse tegenvaller voor iedereen, met name de bouwcie, de aannemer en natuurlijk PGS.
Met name omdat Het Venster vrijwel klaar is voor oplevering.
Liander heeft genoemd dat de aansluiting (mogelijk) april '24 wordt gerealiseerd.

De consequentie hiervan is dat Het Venster niet voor mei '24 in gebruik kan worden genomen. Immers pas na de stroomaansluiting kan de aannemer het gebouw formeel gezien opleveren,
Het inzetten van noodvoorzieningen is niet mogelijk in relatie tot de finale oplevering.
Door de bouwcie wordt, met hulp van externe deskundigheid, besproken wat de vervolgstappen moeten zijn.

Nadat dit alles duidelijk is volgt er meer info.
terug