Vakantie via de Diaconie

vakantiebureau 2Er zijn landelijk mogelijkheden om een vakantie te beleven, vaak gekoppeld aan een groepsweek, waarbinnen aandacht besteed wordt aan het geloofsleven. De Diaconie verricht hierbij assistentie door het verzorgen van het vervoer indien nodig. Ook bij het bemiddelen bij dergelijke vakanties kan de Diaconie behulpzaam zijn, mits men tot de doelgroep behoort. De doelgroep zijn leden van onze kerkelijke gemeente die anders niet op vakantie kunnen.